سنگ مینرال شن و صدف

150.000

سنگ مینرال شن و صدف eli پرنده 100 گرمی با قابلیت نصب اطراف قفس

  • سنگ مینرال برای عروس هلندی و سایر پرندگان
  • جلوگیری از رشد بی اندازه منقار پرنده
  • مناسب انواع پرندگان، طوطی سانان
  • جهت تامین کلسیم و املاح معدنی

خرید سنگ مینرال پرنده

تاریخ انقضای محصول: 09/2024

سنگ مینرال تامین کننده کلسیم پرندگان و تقویت منقار
سنگ مینرال شن و صدف

150.000