سنگ کلسیم برای عروس هلندی

150.000

سنگ کلسیم الی Eli بسیار با کیفیت 100 گرمی مخصوص پرنده و طوطی سانان مانند عروس هلندی

  • سنگ برای نوک عروس هلندی
  • بسیار عالی برای سرگرمی
  • خوش خوراک و خوشمزه
  • مناسب برای نوک و منقار پرندگان ریز جثه
  • بهبود معده طوطی سانان
  • جلوگیری از پوکی استخوان

خرید سنگ کلسیم برای عروس هلندی و انواع پرنده

تاریخ انقضای محصول: 09/2024

سنگ برای نوک عروس هلندی و هضم غذا
سنگ کلسیم برای عروس هلندی

150.000