سنگ کلسیم برای عروس هلندی

تومان12.000

سنگ کلسیم الی Eli بسیار با کیفیت 100 گرمی مخصوص پرنده و طوطی سانان مانند عروس هلندی

  • بسیار عالی برای سرگرمی
  • خوش خوراک و خوشمزه
  • مناسب برای نوک و منقار پرنده
  • بهبود معده طوطی سانان
  • جلوگیری از پوکی استخوان

خرید سنگ کلسیم برای عروس هلندی و انواع پرنده

سنگ کلسیم برای عروس هلندی
سنگ کلسیم برای عروس هلندی

تومان12.000