پوشال لانه عروس هلندی و طوطی برزیلی

350.000

مناسب برای لانه عروس هلندی، طوطی برزیلی و کلیه طوطی سانان و پرندگان

در لانه عروس هلندی چی بریزیم؟

پوشال‌ها اغلب در کف قفس پرنده قرار می‌گیرد تا از شیوع آلودگی جلوگیری کند و به استراحتگاه راحت‌تری برای پرندگان زینتی از جمله عروس هلندی تبدیل می‌شود.

قیمت پوشال لانه عروس هلندی و قفس پرنده
پوشال لانه عروس هلندی و طوطی برزیلی

350.000