پوشال لانه عروس هلندی و طوطی برزیلی

350.000

خرید بهترین پوشال برای عروس هلندی و طوطی برزیلی

  • پوشال برای قفس و لانه پرنده
  • شرکتی
  • فاقد خاک
  • بسیار نرم
  • بهداشتی

خرید پوشال برای طوطی

مناسب برای لانه عروس هلندی، طوطی برزیلی و کلیه طوطی سانان و پرندگان

قیمت پوشال لانه عروس هلندی و قفس پرنده
پوشال لانه عروس هلندی و طوطی برزیلی

350.000