اسپری ضدپرکنی طوطی سانان ورسلاگا

6.900.000

خریداسپری مخصوص پرندگانی که پر کنی دارند Versele lalega بهترین مارک بلژیکی

محتویات و ویژگی اسپری مخصوص پرندگانی که پر کنی دارند برند ورسلاگا:

  • Oropharma No-Pick یک اسپری تلخ ضد نوک زدن پر است.
  • این محصول از جوجه‌های در حال رشد در برابر کندن پر توسط  والدین محافظت می‌کند.
  • جلوگیری از نوک زدن پر و خودزنی
  • دارای ترکیبات: دناتونیوم بنزوات، بنزالکونیوم کلرید، بنزیل الکل، متیل کلرو ایزوتیازولینون، متیل ایزوتیازولیون

خرید اسپری مخصوص پرندگانی که پر کنی دارند

این محصول به جلوگیری از نوک زدن پر و خودزنی در پرندگان کمک می‌کند.

تاریخ انقضای محصول: 06/2028

Oropharma No-Pick یک اسپری تلخ ضد نوک زدن پر است. این محصول از جوجه‌های در حال رشد در برابر کندن پر توسط حیوانات والدین محافظت می کند و به جلوگیری از نوک زدن پر و خودزنی کمک می‌کند.
اسپری ضدپرکنی طوطی سانان ورسلاگا

6.900.000