سرلاک پروت سیتاکوس

1.000.00058.000.000

فروش سرلاک پروت از بدو تولد سیتاکوس مخصوص پرورش طوطی سانان، برند اسپانیایی Psittacus

مناسب برای طوطی سانان که 21 روز به بالا سن دارند.

  • حاوی 20 درصد پروتئین
  • 14 درصد چربی و روغن
  • بسیار عالی برای رشد
  • سرلاک طوطی سانان متوسط جثه

خرید سرلاک سیتاکوس پروت اصل

خرید سرلاک برند سیتاکوس اسپانیایی

تاریخ انقضای محصول: 01/2025

فروش سرلاک پروت از بدو تولد سیتاکوس مناسب طوطی سانان متوسط جثه چون: ملنگو، کایک، گرینچیک و ... تولید اسپانیا دارای تاریخ انقضا موجود در فروشگاه طوطی سانان تهران طوطی
سرلاک پروت سیتاکوس