غذای آجیلی طوطی های کوچک جثه هاگن

6.400.000

غذای آجیلی هاگن یک مکمل غذایی سالم و مقوی در بسته بندی 900 گرمی با ترکیبات زیر است:

  • سزیجات
  • میوه
  • آجیل
  • حبوبات

برای تامین انواع نیازهای وتامین و مواد معدنی موردنیاز پرنده

خرید غذای آجیلی هاگن مخصوص طوطی‌های کوچک جثه

تهران طوطی مرجع خرید غذای طوطی سانان از جمله انواع غذای آجیلی است.

تاریخ انقضای محصول:2025/05

فروش غذای آجیلی هاگن مخصوص طوطی سانان ریز جثه در فروشگاه تهران طوطی
غذای آجیلی طوطی های کوچک جثه هاگن

6.400.000