سرلاک نکتون ۳ کیلویی بیبی برد

23.500.000

فروش سرلاک نکتون 3 کیلویی بیبی برد Nekton Baby Bird

ساخت کشور آلمان

فواید سرلاک نکتون بیبی برد 3 کیلویی:
  • مواد مغذی مبتنی بر سبزیجات فرموله شده
  • کمک فوق العاده به رشد مناسب پرنده
  • بهبود سیستم گردش خون
  • تقویت اندام های داخلی، سیستم ایمنی و مفاصل
  • پروبیوتیک ها، آنزیم های گوارشی

خرید سرلاک نکتون بیبی برد 3 کیلویی

سرلاک نکتون 3 کیلویی بیبی برد
سرلاک نکتون ۳ کیلویی بیبی برد

23.500.000