ظرف استیل خارجی بزرگ پرندگان عمیق

2.000.000

خرید ظرف استیل خارجی بزرگ عمق 12 سانت

  • ساخته شده از استیل درجه یک
  • مناسب برای کلیه طوطی سانان

خرید ظرف استیل خارجی بزرگ عمیق 12 سانت

این ظرف غذا برای قفس های اکثر طوطی سانان طراحی شده است.

ظرف استیل خارجی بزرگ عمق 12 سانت
ظرف استیل خارجی بزرگ پرندگان عمیق

2.000.000